Educational Assistance

Application Form

  Personal Information

 • Family Information

 • Mother's Information

 • Guardian's Information

 • Other sources of income

 • Housing

 • Siblings/Magkakapatid

 • Applicant’s Educational Background

 • Personal Statement 1:

 • Personal Statement 2:

 • Please draw a sketch of the exact location of your home address below for home visit purposes (Iguhit sa isang papel ang eksaktong lokasyon o mapa ng inyong bahay para sa pagbisita ng staff ng Stairway.)

 • Report Card ( I-upload dito ang report card.)

 • Ang deadline ng pagpasa ng form na ito ay sa April 15,2020.
 • - Hindi lahat ng aplikante ay bibisitahin sa kanilang tahanan. Ang mga aplikante lamang na pasok sa pamantayan ng Stairway ang bibisitahin.
  - Ipasa kalakip ng form na ito ang kopya ng pinakabagong report card.
  - Ang mga aplikanteng bibisitahin sa kanilang tahanan ay makakatanggap ng tawag o text na nagmula sa Stairway Foundation.
  - Ang pagbisita sa tahanan ay hindi nangangahulugang tanggap na sa Educational Assistance Program.
  - Kung sakaling matanggap ka sa programa, ipasa ang kopya ng birth certificate sa general assembly.
  - Ang lahat ng mga natanggap sa programa ay makakatanggap ng tawag o text mula sa Stairway.
  - Siguraduhing tama ang contact number na ibibigay ng aplikante.
  - Para sa karagdagang katanungan, maaaring tumawag o mag text sa 0995-635-5050 o 0921-432-0027.

 

Verification